Đầu báo khói dạng tia chiếu / Đầu báo cháy khói kiểu dây sử dụng chùm sáng truyền thẳng

Đầu báo khói dạng tia chiếu / Đầu báo cháy khói kiểu dây sử dụng chùm sáng truyền thẳng (Hay còn gọi là đầu báo cháy dạng beam)

Được định nghĩa trong TCVN 5738:2001 như sau:

“2.3.2.4 Đầu báo cháy khói tia chiếu (Projected beam type smoke detector): Đầu báo cháy khói gồm hai bộ phận là đầu phát tia sáng và đầu thu tia sáng, sẽ tác động khi ở khoảng giữa đầu phát và đầu thu xuất hiện khói”

“Ngưỡng tác động: từ 20 đến 70% trên khoảng cách giữa đầu phát và đầu thu của đầu báo khói tia chiếu”

Diện tích bảo vệ của đầu báo khói tia chiếu theo TCVN 5738 như sau:

“Diện tích bảo vệ của đầu báo cháy khói tia chiếu là phần diện tích giới hạn bởi khoảng cách giữa đầu phát và đầu thu (từ 5 đến 100m) và độ rộng ở 2 phía dọc theo tia chiếu (15m): từ 75 đến 1500m2

Quy định về cách lắp đặt theo TCVN 7568:14 (2005) như sau:

“6.8.1.3.1  Đối với các chiều cao trần đến 40 m, các đầu báo cháy khói kiểu dây sử dụng chùm ánh sáng quang truyền thẳng [xem TCVN 7568-12 (ISO 7240-12)] phải được lắp đặt bên dưới trần hoặc mái với khoảng cách không nhỏ hơn 25 mm và không lớn hơn 600 mm”

“CHÚ THÍCH: Một số thiết bị thu chùm ánh sáng có thể không thích hợp với ánh sáng có cường độ mạnh, đặc biệt là ánh sáng trực tiếp từ mặt trời”

Kích thước tính bằng met

Ví dụ về các vị trí của đầu báo cháy khói kiểu dây

Các loại đầu báo tia chiếu phổ biến được sử dụng ở Việt Nam có thể liệt kê như sau:

Đầu báo tia chiếu

Hình minh họa

Nhãn hiệu

Đầu báo beam của Fireray
- Đầu báo khói BEAM 5000-104 (235), Fireray 5000, 100m support, reflector, motorized.
- BEAM 6010-300 (165), They Fireray One 100m, IP55, Laser assisted, Auto-Alignment, UL268
- Đầu báo khói BEAM 1010-000 (135) 120m reflector Long Range Kit.

Fireray (UK) FFE LIMITED

Đầu báo tia chiếu System Sensor 1224S (417), 5m-100m, 4 mức thiết lập độ nhạy (25%, 30%, 40%, 50%), -30oC to +55oC, 10-32VDC, UL, FM

System Sensor / Mexico

Đầu báo khói dạng thu phát beam GST I-9105R (Loại dùng gương phản xạ) 98

GST/ China

Đầu báo Beam Hochiki SPC 24 (284-315), emitter and receiver, 3 mức độ nhạy, Form A(NO) (Alarm), Form B (NC trouble)

Hochiki / Japan

Đầu báo beam Nittan CKLD-KPT (286), 5-100m, 30%, 40%, 65% độ nhạy, Alarm at 30%, trouble at 50%

Nittan / Japan

Đầu báo Beam Multrol DET-640RB (90), 8m-100m, Reflector, IP20, EN54-12

Multrol / Singapore

Đầu báo beam C-1006R 10m-100m Quinhuandao Chentuo Technology (75,70), sensitivity (37%, 45%, 55%) Alarm 20s, Fault 30s.

QINHUANGDAO
China

Đầu báo Beam Mircom Beam 200/Beam 200s (509)
OEM từ System Sensor

Mircom
Canada

Đầu báo Fireray 50RV (50m) (235), 100 RV (100m), IP50, 880 nm

Fireray / UK

Đầu dò khói tia chiếu EC-50R, EC-100R EST (517)
(OEM từ Fireray), UL, ULC

EST / USA

Đầu báo khói tia chiếu MAB 50R MAB100R (353,462), loại phản xạ

 

Cooper by Eaton / UK

Đầu báo cháy tia chiếu FDGJ203-D-X Nohmi (237) FDGJ103-D-X (5-20m), 203-D-X (20m-40m), 002-D-X (40-100m)

Nohmi / Japan

Đầu báo dạng tia chiếu, chống bụi Securiton

Securiton / EU