Cách lắp đặt Beam cho nhà xưởng rộng hơn 100m

Lắp đặt Beam cho nhà xưởng rộng hơn 100m.

Trong các nhà xưởng có chiều dài hơn 100m, 1 bộ beam không đủ che phủ theo giới han của tiêu chuẩn, 2 bộ beam cần phải được lắp đặt hoặc hơn. Cần lưu ý cách lắp đăt đúng bên dưới để tránh bi nhiễu tín hiệu.