Cách lắp đặt đầu báo khói/ nhiệt theo NFPA 72

Cách bố trí đầu báo khói và nhiệt theo NFPA 72

  • Tham chiếu NFPA 2019

 Đầu báo khói

 Đầu báo nhiệt


Một số lưu ý khi lắp đầu báo khói nhiệt theo TCVN 5738-2001