SO SÁNH HT ĐỊA CHỈ & QUY ƯỚC

SO SÁNH KỸ THUẬT GIỮA HỆ THỐNG BÁO CHÁY TƯƠNG TỰ (CONVENTIONAL) VÀ ĐỊA CHỈ (ADDRESSABLE)

Các tủ báo cháy địa chỉ (Addressable type) được phát minh dần thay thay thế cho các hệ thống báo cháy loại quy ước (Conventional type). Bài viết sau đây sẽ chỉ ra một số ưu điểm của hệ thống báo cháy địa chỉ so với hệ thống truyền thống.

Các tính năng

Hệ thống báo cháy địa chỉ (Addressable type)

Hệ thống truyền thống (Coventional type)

Cấu trúc

Thành phần trong hệ thống

- Tủ báo cháy loại địa chỉ

- Phần tử ngõ vào: đầu báo các loại

- Phần từ ngõ ra: Output

- Thành phần hiển thị

- Cáp và phụ kiện

- Tủ báo cháy loại thường

- Các đầu báo loại thường

- Relay ngõ ra (Nằm trên tủ báo cháy)

- Thành phần hiển thị phụ

- Cáp và phụ kiện

Đầu báo và phần tử ngõ vào (Input)

Hỗ trợ tất cả các loại đầu báo như hệ thống quy ước (Conventional) nhưng mỗi phần tử nằm trên mạch vòng (Loop) là một địa chỉ.

 

Có tất cả các đầu báo như đầu báo địa chỉ nhưng các đầu báo kết nối cùng vào một mạch nhánh là một địa chỉ (< 25 phần tử)

 

CHÁY (ALARM)

--> Khi có cháy xãy ra biết được chính xác từng địa chỉ cụ thể (Từng phòng, từng tầng trong một khu vực lớn) (1)

--> Khi có cháy xãy ra chỉ biết được nhóm các đầu báo trong một khu vực lớn, KHÔNG xác định được vị trí cụ thể.

BÁO LỖI

(FAULT)

Khi có lỗi xãy ra trên một đầu báo hay phần tử địa chỉ, tủ trung tâm có thể báo chính xác vị trí của đầu báo địa chỉ hay phần tử địa chỉ bị lỗi (2)

Khi có lỗi xãy ra trên một đầu báo, trung tâm sẽ không biết được lỗi.

Cân chỉnh đầu báo

Việc cân chỉnh độ nhạy của đầu báo được thực hiện dễ dàng trên đầu báo thông qua phần mềm lập trình, các thiết lập có thê như:

- Thay đổi độ nhạy theo thời gian trong ngày, theo mùa

- Thay đổi chức năng theo thời gian (Ví dụ ban ngày đầu báo nhiệt, ban đêm đầu báo khói) (3)

Việc cân chỉnh đầu báo (Nếu có) được thực hiện bằng DIP Switches và không thay đổi được.

Báo động giả

Việc giảm báo động giả được thực hiện bằng cách cân chỉnh đầu báo như trên

Không có phương pháp thay đổi đầu báo để giảm báo động giả.

Kịch bản báo cháy

Linh hoạt trong việc thực hiện kịch bản báo cháy, có thể lập trình còi kêu tuần tự từng khu,  các thứ tự kích hoạt khi có cháy xãy ra và gửi tín hiệu đến các hệ thống liên quan

Khi có cháy xãy ra tất cả các còi đều kêu

Hở mạch

Hệ thống vẫn hoạt động khi hở mạch tại một điểm trên mạch vòng (Loop)

Xác định được chính xác vị trí hở mạch

Hệ thống sẽ mất tín hiệu đoạn từ điểm hở mạch đến cuối mạch

Không xác định được vị trí hở mạch

Ngắn mạch

Mạch vòng vẫn hoạt động khi ngắn mạch tại một điểm trên đường (4)

Xác định được vị trí ngắn mạch

Zone sẽ không hoạt động nếu có ngắn mạch trên đường zone.

Không xác địn được vị trí ngắn mạch

So sánh được thực hiện dựa trên các nguồn tham khảo sau:

- Tiêu chuẩn NFPA72

- Tiêu chuẩn BS5839-1 và EN54.

- Tiêu chuẩn về sản phẩm của Tyco, Notifier, Securiton, Hochiki.

Ghi chú:

(1) Nếu đầu báo thường kết nối vào CZ module thì chỉ biết được CZ Module nào có cháy.

(3) Áp dụng với đầu báo Multisensor

(4) Áp dụng với vòng loop có isolator trong từng thiết bị.