Hệ thống quản lý vào ra CEM by Tyco

Hệ thống kiểm soát vào ra CEM by Tyco

 

Bộ điểu khiển eDCM 300 Tyco

 

DCM/300/006

Bộ điểu khiển 2 cửa eDCM 300, hỗ trợ TCP/IP 10/100 Mbps, hỗ trợ 2 đầu thẻ Wiegand, 200,000 chủ thẻ, 50,000 sự kiện giao dịch, bộ nhớ 2GB, 8 tín hiệu giám sát ngõ vào

 

DCM//300/101

Bộ điều khiển 2 cửa eDCM 300 bao gồm tủ nguồn, bộ xạc, hỗ trợ TCP/IP 10/100 Mbps, hỗ trợ 2 đầu thẻ Wiegand, 200,000 chủ thẻ, 50,000 sự kiện giao dịch, bộ nhớ 2GB, 8 tín hiệu giám sát ngõ vào

IOC/300/006

Module I/O eDCM 300, hỗ trợ 8 ngõ vài giám sát, TCP/IP, 4 ngõ ra NO/NC, bộ nhớ SD Card 1GB

 

 

Đầu đọc thẻ Tyco

 

RDR/D10/101

RDR/D10/100

Đầu đọc SPass Desfare, hỗ trợ 3 LED, kết nối chuẩn RS485 mã hóa, bao gồm công tắc chống đập phá, âm thanh, phù hợp cho ứng dụng trong nhà và ngoài trời, sử dụng card CEM DESFire hoặc MiFare Classic