Hệ thống quản lý vào ra Software House

Hệ thống quản lý vào ra Software House (Tyco)

Software House là dòng sản phẩm Access Control của Tyco, chuyên cung cấp giải pháp an ninh cho các công ty nằm trong “Fotune 500” với các yêu cầu nghiêm ngặt về hệ thống an ninh và đạt các tiêu chuẩn mà bộ quốc phòng Mỹ đưa ra, cũng như các tiêu chuẩn liên quan đến FBI.

Bộ khung của hệ thống Access Control Software House là phần mềm C-Cure 9000 được nâng cấp từ phiên bản C-Cure 8000.

 

 

 

 

 

Về mặt phần mềm C-Cure 9000 hỗ trợ từ hệ thống nhỏ vài cửa đến hệ thống vài ngàn cửa.

C-Cure 9000 tương thích với một hệ thống phần cứng đa dạng tùy theo nhu cầu, từ 2 cửa, 4 cửa và Rack Mount

 

Website tham khảo:

https://www.swhouse.com