Giám sát trong hệ thống báo cháy

Các điểm giám sát và điều khiển trong hệ thống báo cháy

Thông tin này mang tính chất tham khảo dựa theo một số điểm giám sát và điều khiển mà tư vấn thiết kế hay làm, không mang tính chất bất buộc bởi tiêu chuẩn.

Người đọc cần có một số kiến thức nhất định về hệ thống báo cháy và các kiến thức liên quan đến các hệ thống cần giám sát.
Bảng ma trận I/O cần thiết trong trường hợp này để mô tả rõ hơn kịch bản giám sát.
 

Hệ thống

Điểm giám sát

Ký hiệu (Tham khảo)

Báo cháy

Số điểm cần giám sát và điều khiển

Chữa cháy

Fire Alarm Valve

FAV

Giám sát đóng mở

1 cho 1 Valve

OS&Y Gate Valve (Giám sát đảm bảo valve luôn luôn mở)

GV

OS&Y

Giám sát trạng thái của valve cổng

1 cho 1 Valve

Công tắc Valve bướm

Butterfly c/w Taper Switch

T/P

Giám sát trạng thái đóng mở valve

1 cho 1 Valve

Flow Switch (Giám sát dòng chãy để xác định có nước qua khi đầu báo sprinkler vỡ)

FS

Giám sát phát hiện khi có nước cháy

1 cho 1 điểm giám sát

Pressure Switch (Giám sát đảm bảo hệ thống chữa cháy đủ áp lực)

PS

Giám sát áp lực so với mức ngưởng

1 cho 1 điểm giám sát

Giám sát trạng thái bơm

On/Off/Trip

Giám sát hoạt động, lỗi lấy từ  tủ điều khiển bơm

3 cho ON, OFF, TRIP

Giám sát trạng thái máy phát cho bơm

On/Off/Trip

Giám sát hoạt động, lỗi, lấy từ tủ điều khiển bơm

3 cho ON, OFF, TRIP

FM200

Giám sát hệ thống FM200

FM200

Giám sát

4 điểm:

- Kích hoạt

- Không kích hoạt

- Valve áp lực

- Nguồn 24VDC

Pressure Fan System

Giám sát từ tủ điều khiển

 

Giám sát RUN và Trip

 

2 tín hiệu IM

Điều khiển cưởng bức bằng tay tại tủ điều khiển

 

 

1 tín hiệu RM

Smoke Exhaust Fan

Giám sát từ tủ điều khiển

 

Giám sát RUN và TRIP

2 tín hiệu IM

Điều khiển cưởng bức bằng tay tại tủ điều khiển

 

 

1 tín hiệu RM

Power

Giám sát trên tủ điều khiển, MSB có phụ kiện để giám sát
Điều khiển ngắt điện

 

Giám sát ON OFF và TRIP
Điều khiển ngắt điện

3 tín hiệu IM
1 tín hiệu RM

Giám sát mực nước

Tín hiệu mực nước cao thấp của bể nước

Low & high water level signal for water tank

Water Level

Giám sát mực nước cao/thấp

2 tín hiệu IM

Thang máy

Trên board thang máy có tín hiệu trả về

LIFT

Giám sát RUN và TRIP

2 tín hiệu IM

Điều khiển cưởng bức để đưa thang máy về vị trí định trước

 

 

1 tín hiệu RM

 

Việc giám sát trên được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan phòng cháy địa phương (không có văn bản), dần tạo thành thói quen trong thiết kế. Căn cứ theo tiêu chuẩn thì có một số quy định như sau:

  • Theo TCVN 7336-2003 có đoạn yêu cầu như sau:

  • Theo QCVN 06-2021 có đoạn như sau: