BÁO CHÁY QUY ƯỚC SD3 ALPHA XL

SD3 nhà sản xuất báo cháy Pháp, có nhiều dòng sản phẩm báo cháy từ quy ước đến báo cháy địa chỉ.

Trong mảng báo cháy quy ước SD3 có các dòng tủ sau:

ALPHA XL 16

Tủ báo cháy quy ước 16 vùng, mỗi vùng 30 đầu báo và nút nhấn, Alarm, Fault Relays, 4 monitored Sounder lines, EN54-2/4 Approved.

ALPHA XL 24

Tủ báo cháy quy ước 24 vùng, mỗi vùng 30 đầu báo và nút nhấn, Alarm, Fault Relays, 4 monitored Sounder lines, EN54-2/4 Approved.

ALPHA XL 32

Tủ báo cháy quy ước 32 vùng, mỗi vùng 30 đầu báo và nút nhấn, Alarm, Fault Relays, 4 monitored Sounder lines, EN54-2/4 Approved.