Báo cháy độ nhạy cao (HSSD, ASD HAY VESDA), báo cháy siêu nhạy.

Theo tiêu chuẩn thiết kế hệ thống NFPA 72 của Mỹ, có mục tiêu khi thiết kế hệ thống báo cháy:

  1. Mục tiêu về an toàn sinh mạng con người.
  2. Mục tiêu về bảo vệ tài sản
  3. Mục tiêu về bảo vệ tính liên tục trong hoạt động của doanh nghiệp.

Tùy theo các yêu cầu đặt ra mà hệ thống báo cháy sẽ được thiết kế cho phù hợp. Với mục các hệ thống báo cháy dạng đầu báo khói và nhiệt có độ nhạy ở Lớp C (Class C) được áp dụng cho mục tiêu an toàn sinh mạng và bảo vệ tài sản. Với các trung tâm dữ liệu, hệ thống viễn thông, nhà điều hành...hệ thống yêu cầu phải hoạt động liên tục, không được gián đoạn hoạt động vì bất cứ lý do gì, vì vậy, cháy phải được phát hiện từ giai đoạn rất sớm trước khi đám cháy xãy ra. Hệ thống báo cháy được gọi độ nhạy cao được sử dụng cho nhưng ứng dụng lớp A và B

Hệ thống báo cháy độ nhạy cao có nhiều tên gọi khác nhau tùy theo nhà sản xuất như HSSD (High Sensitivity Smoke Detector) hay ASD (Aspirating Smoke Detector) hoặc VESDA (Very Early Smoke Detection Apparatus).
 
Một số nhà sản xuất như Kidde còn gọi là Đầu báo khói siêu nhạy.

Để đáp ứng yêu cầu phát hiện cháy sớm, Securiton nghiên cứu và chế tạo dòng sản phẩm báo cháy độ nhạy cao phù hợp cho Lớp A, Lớp B, Lớp C.

Đặc tính kỹ thuật

Mã hàng            : ASD 535 / ASD 532 / ASD 531

Nhà sản xuất     : Securiton

Ứng dụng          : Tủ Rack phòng Server, Rack nhà kho, trung tâm viễn thông, phòng sạch, sân bay,..

Nhiệt độ             : -30oC đến +60oC

Tiêu chuẩn         : EN 54-20 Class A, Class B, Class C

Độ ồn                : 43 dB

Hiển thị              : Power, Fault, Pollution

Điện áp              : 10.5-30 VDC.

Ứng dụng trong trung tâm dữ liệu (Data Center)

Ứng dụng trong nhà kho: