Báo cháy độ nhạy cao (Còn gọi ASD, VESDA, HSSD…)

Báo cháy độ nhạy cao là một khái niệm tương đối xa lạ đối với một số người sử dụng trong lĩnh vực dân dụng.

Báo cháy độ nhạy cao hay còn gọi là báo cháy dạng thu hồi khí hay đầu báo cháy khói hút (Theo TCVN 7568-14: 2015). Các thông số quan trọng khi sử dụng một cảm biến báo cháy độ nhạy cao gồm có:
- Số cảm biến trên mỗi tủ.
- Chiều dài ống cảm biến hỗ trợ trên mỗi cảm biến, các kiểu bố trí hỗ trợ.
- Số lỗ thu hồi khí hồ trợ trên cảm biến.
- Lớp A, B, C hoặc C hỗ trợ cho mỗi thiết kế.
- Nhiệt độ hoạt động của mỗi loại cảm biến.
Bảng dưới đây tóm tắt một số sản phẩm báo cháy độ nhạy cao trên thị trường.
 

Báo cháy độ nhạy cao VESDA VLC-505:
VLC-505:
VLC 500 (1200) – Made in Australia
VLP:400
VLS: 204 (100m, max 200m)
VLP:002
VLF-250-02 (900, 1100) cover 250m2
VEU-A10/ VSP-960: (3500)
IFT-1DT (2400) Made in Malaysia

http://xtralis.com/

Báo cháy độ nhạy cao Honeywell (System Sensor)
9400X (123m, 320m), IP30, -20oC to +60oC (71)
8100E (320m, max: 120m), 36 lỗ tối đa.
7100X (464m2, 51.9m, 91.5m), IP30 (957, 1276)

https://www.systemsensor.com
http://www.faast-detection.com/

Báo cháy độ nhạy cao Notifier:
- FAAST XS FSA-5000(A):
- (54.8m, 68.6m), 464m2
- FAAST XM FSA-8000 (A): 80m, 101.5m, 743 m2
- FAAST XT FSA-20000 (A): 123m, 320m, 2676 m2

  https://www.securityandfire.honeywell.com/notifier/en-us/browseallcategories/air-sampling-detection/faast/intelligent-faast

Báo cháy độ nhạy cao Securiton

www.securiton.com

Báo cháy  độ nhạy cao WAGNER
Titanus Prosens (300m), 32 lỗ tối đa
Titanus Prosens 2 (560m), 2 x 32 lỗ tối đa

http://www.wagner-uk.com/products/

Báo cháy  độ nhạy cao Simplex
4098-XAD-100: 50m, 2 lỗ
4098-XAD-100: 2 x 25m, 4 lỗ
VLC-600: 743 m2

https://simplex-fire.com

Báo cháy độ nhạy cao Kidde

https://kidde-fenwal.com

Báo cháy độ nhạy cao Statos Micra
Stratos - Micra 25 (25m) (G511)
Stratos - Micra 25 (25m)
Stratos - Micra 100 (100m)
Stratos - HSSD 2 (250m)
Stratos - EX (EExd)

www.airsensetechnology.com

Tham khảo:

Báo cháy độ nhạy cao Fenwal
ASD 160H (232 m2), IP50
ASD 320 (929 m2), IP50
Tham khảo: www.minhbao.com.vn

Báo cháy độ nhạy cao UTC FHSD8200-xx
Length: 100m maximum single run (50m in moving air)
200m combined maximum
Inlets: 4

 

Báo cháy độ nhạy cao Siemens:
- FDA221: 30m, 3 x 25m, 500m2 (1419) - Switzerland
- FDA241: 60m, 4 x 30m, 800m2

http://www.buildingtechnologies.siemens.com/bt/global/en/firesafety/fire-detection/sinteso-fire-detection-system/special-applications/Pages/aspirating-smoke-detection.aspx

FAS-420-TP1: 300m, 32 holes
FAS-420-TP2: 560m, 2x 32 holes

 

Báo cháy dạng hút của Apollo Discovery ASD Single, Part Number 29650-081 Discovery ASD Dual, Part Number 29650-082 ASD can be installed up to 50m away from sampling point.