Báo cháy Nittan

Nittan là một dòng báo cháy có xuất xứ Nhật Bản được dùng trong rãi ở Việt Nam

Trung tâm báo cháy đỉa chỉ 2 loop vòng NFU-7000 có hiển thị bằng màn hình LCD 16 x 40 (875), mỗi loop 254, bộ nhớ 6000 sự kiện, hỗ trợ BACNET, cấu hình SPERA

 

Nhật Bản

Trung tâm báo cháy đỉa chỉ 8 loop vòng NFU-7000-L có hiển thị bằng màn hình LCD 16 x 40 (2702), tối đa 14 loop, mỗi loop 254, bộ nhớ 6000 sự kiện, hỗ trợ BACNET, cấu hình SPERA

Nhật Bản

Trung tâm báo cháy đỉa chỉ 10 loop vòng NFU-7000-L có hiển thị bằng màn hình LCD (2996)

Nhật Bản

Card Loop NK-LDC-3, hỗ trợ 2 loop x 254 địa chỉ

Nhật Bản

Card giao tiếp mạng NK-FNC, hỗ trợ kết nối tối đa 63  tủ báo cháy

Nhật Bản

Module quang NK-FOM-SP

Nhật Bản

Màn hình hiển thị phụ NFU-AN-GL bao gồm màn hình 16 x 40

Nhật Bản

Nút nhấn lập trình được NK-IPS-24 hỗ trợ 24 nút nhấn lập trình được, gắn trên mặt tủ báo cháy và 24 LED

Nhật Bản

Module điều khiển NK-MG-32, hỗ trợ 32 LED ngõ ra

Nhật Bản

Module điều khiển NK-AG-48, hỗ trợ thêm 48 LED ngõ ra

Nhật Bản

 

Đầu báo khói Beam Nittan CKLD-KPT (233) khoảng cách 5m-100m, độ nhạy 30%, 40%, 65%,

 

Bộ điều khiển beam Nittan

  • LP04 hỗ trợ 3 beam Nittan
  • LP05 hỗ trợ 1 beam Nittan

 

 

 

Tham khảo: https://www.nittan.com/english/products/detail.php?i=368