Báo cháy Detnov

Tủ báo cháy địa chỉ Detnov

Còi báo cháy SCD-200 (12): Xuất xứ Tây Ban Nha

Còi báo cháy địa chỉ tích hợp mạch cách ly MAD-465-I (35): Xuất xứ Tây Ban Nha.

Website: https://www.detnov.com/en/