Tủ báo cháy vùng nối mạng XML 32

Tủ báo cháy Zone nối mạng XML 32-16, XML 32-24, XML 32-32

Tủ báo cháy Zone nối mạng XML 32-16, XML 32-24, XML 32-32

Gồm các dòng tủ:

XL 32-16: hỗ trợ 16 zone

XL 32-24: hỗ trợ 24 zone

XL 32-32: hỗ trợ 32 zone

XL – RDU: Bộ hiển thị từ xa