Cách lắp đặt đầu báo khói/ nhiệt theo NFPA 72

Cách bố trí đầu báo khói và nhiệt theo NFPA 72

  • Tham chiếu NFPA 2019

 Đầu báo khói

 Đầu báo nhiệt