Báo cháy độ nhạy cao Protec

Protec là nhà sản xuất thiết bị báo cháy có nhà máy đặt tại Anh, được thành lập năm 1968 bởi Mr. B Russell

Hiện tại Protec có các dòng cảm biến báo cháy độ nhạy với tính năng như sau

Cirrus Pro

Propoint PLUS

Cirrus Hybrid

Cirrus Pro 100:

 • 100m Single sampling Pipe
 • UL/FM
 • 929 m2
 • 1 zone, 0˚C to 38˚C
 • RS232
 • 200m four pipes
 • EN54
 • 4x(3/5/8) Class A/B/C
 • 0.12%-11% obs
 • IP30
 • TCP/IP, RS-485
 • Fire & Smoke Detector
 • RS-485/TCP/IP
 • 7” color touch screen LCD display
 • Live camera stream from up to 6 IP colour cameras
 • Scatter Chamber Detectors and Cloud Chamber Detector technology
 • Up to 4 detection areas

Circus Pro 200:

 • 200m Four sampling Pipe
 • 1858 m2
 • 1 zone, 0˚C to 38˚C

Cirrus Pro 200D

 • 200m Four sampling pipe
 • Display Panel
 • 1858 m2
 • 1 zone, 0˚C to 38˚C

Cirrus Pro 200DSC/200DSC+

 • 200m Four sampling pipe
 • Display Panel
 • 1858 m2
 • 4 zone, 0˚C to 38˚C

Cirrus Pro X4  (Cloud chamber)

 • 48 sampling head (4x12)
 • 4 zones
 • 4013 m2
 • Water requirement

Cirrus Pro RDP