Báo cháy Multron

Multron là một nhà cung cấp thiết bị báo cháy Singapore, cung cấp các sản phẩm báo cháy theo chuẩn EN54, hệ thống chữa cháy.

Một số sản phẩm phổ biến được phân phối bởi nhà cung cấp ở Việt Nam

IFP8 Series

Tủ báo cháy địa chỉ Multron 8 loop (2970), 100 events,  15 line x 40 characters

AVD-A403

Chuông đèn báo cháy địa chỉ Multron AVD-A403 (28)

DET-C632

Đầu báo nhiệt Multron thường kèm đế,  DET-C632 (7), EN54-5

DET-C631

Đầu báo khói thường Multron  kèm đế DET-C631 (7), EN54-7

DET-A103

Đầu báo nhiệt địa chỉ Multron DET-A103 kèm đế (18)

DET-A102

Đầu báo nhiệt địa chỉ Multron DET-A102, kèm đế (18)

MCP-A204

Nút nhấn khẩn địa chỉ Multron MCP-A204 (24)

MOD-A301

Moudle đầu ra địa chỉ Multron MOD-A301 (26)

Website: http://www.multron.com/