Báo cháy Hochiki

Báo cháy Hochiki là sản phẩm khá phổ biến ở thị trường Việt Nam hiện nay với doanh số bán ra hơn 10 triệu USD hàng năm (Nguồn từ nhà phân phối), được cung cấp bởi những nhà phân phối thế hệ đầu trong lĩnh vực này.

Bài viết sau liệt kê ra các dòng sản phẩm chính của Hochiki để người đọc có bức tranh tổng quát về sản phẩm.

 

FIRENET PLUS

FIRENET

FIRENET

FIRENET

Tủ căn bản

FNP-1127: 1 loop, 127 địa chỉ

FN-2127: 2 loops, 254 địa chỉ, mở rộng 4 loop

FN-4127: 4 loops, 508 địa chỉ

FN-6127: 6 loops, 762 địa chỉ nối mạng

 

FNP-1127E: 1 loop, 127 địa chỉ, mở rộng 2, nối mạng

FN-2127N:2 loops, 254 địa chỉ, mở rộng 4 loop, có card mạng

FN-4127N: 4 loops, 508 địa chỉ có card mạng

FN-8127: 8 loops, 1016 địa chỉ, nối mạng

Số địa chỉ/loop

127

127

127

127

Số loop tối đa

2

4

4

8

Card mở rộng

FNP-1127-SLC: cho tủ thành 2 loops

FN-4127-SLC: mở rộng 2 loops thành 4 loops

 

 

Card nối mạng

FN-4127-NIC (Chuẩn RS-485)

 

FN-4127-NIC

FN-4127-NIC

Hiển thị phụ

FN-LCD-N-R

 

 

 

 

Các đầu báo địa chỉ:

Loại đầu báo

Đầu báo đa cảm biến

Đầu báo đa cảm biến

Đầu báo khói

Đầu báo nhiệt

 

 

 

ACC-V

ACD-V

ALN-V

 

Loại cảm biến

Khói + Nhiệt cố định

Khói + Nhiệt cố định + Nhiệt gia tăng + Khí CO

Khói

 

LED

2 x 180o LED

2 x 180o LED

2 x 180o LED

 

 

Programmable non-polling LEDs

Programmable non-polling LEDs

Programmable non-polling LEDs

 

Base

 

 

HSB-NSA-6, YBN-NSA-4

 

 

Tại Châu Âu, Hochiki có dòng sản phẩm theo tiêu chuẩn EN54 mang thương hiệu Latitude:

Tính năng chính

Màu xám

Màu đỏ

Dòng sản phẩm có 2 nhóm:

Loại 2 loop đến 8 loop (26 Ah)

Loại 2 loop đến 16 loop (33 Ah)

  • Có khả năng hiển thị 48 LED x 3
  • Màn hình hiển thị màu dạng chạm 7” (800 x 480)
  • Hỗ trợ 2000 zone lập trình
  • Bộ nhớ 10,000 sự kiện, khoảng cách 1s
  • Lập trình qua cổng USB

Nguồn: https://www.hochikieurope.com/product/ltitude