Báo cháy địa chỉ Zettler

Báo cháy Zettler

Tủ báo cháy địa chỉ Zettler:

Hình tham khảo

Mô tả chính

Mô tả

Tủ báo cháy Zettler

 • Màn hình 8.4”
 • Bộ nhớ 10,000 sự kiện
 • Màn hình touch
 • RFID Tag

En54-2:1997+A1:2006

EN54-4: 1997+A1:2002 +A2:2006

By BRE.

 1. Pro215D: Tủ báo cháy 2 loop, tối đa 250 địa chỉ, có thể lắp tối đa 250 địa chỉ cho 1 loop.
 2. Pro815D: tủ báo cháy tối đa 8 loop, 1000 địa chỉ
 3. Pro16xD: tủ báo cháy 4-16 loop, tối đa 2000 địa chỉ
 4. Pro32xD: tủ báo cháy 4-32 loop, tối đa 4000 địa chỉ

 

Phụ kiện

 1. FOM800: Module quang
 2. POS800-S: Singlemode
 3. POS800-M: Multimode
 4. PNI800: Card mạng

Tủ báo cháy dòng MZX

 • 2km chiều dài
 • 3000 sự kiện bộ nhớ
 • Màn hình 640 ký tự
 1. Tủ báo cháy MZX125 1 Loop, 125 Addresses, 16 Zones
 2. Tủ báo cháy MZX250 1 Loop, 250 Addresses, 32 Zones
 3. Tủ báo cháy MZX251 1 Loop, 250 Addresses, 32 Zones
 4. Tủ báo cháy MZX252 2 Loop, 500 Addresses, 32 Zones
 5. Tủ báo cháy MZX253 4 Loop, up to 1000 addresses, 64 Zones
 6. Tủ báo cháy MZX254  4 Loop, up to 1000 addresses,240 Zones

Đầu báo địa chỉ Zettler:

Hình minh họa

Mã hàng

Đầu báo Zettler

Khói

Nhiệt

CO

Isolator

EN54-29

EN54-7

EN54-5

 

 

 

850PH

-

-

850PC

-

850P

 

 

-

850H

-

-

-

830PH

-

-

-

830PC

-

-

830P

-

-

-

-

830H

-

-

-

-

 

Bacnet Interface:

Nguồn tham khảo:

https://www.apsensing.com/technology/sensor-cables/

http://www.zettlerfire.com