Tin tức

Báo cháy độ nhạy cao (Còn gọi ASD, VESDA, HSSD…)
Báo cháy độ nhạy cao là một khái niệm tương đối xa lạ đối với một số người sử dụng trong lĩnh vực dân dụng.
Các tiêu chí trong hệ thống báo cháy dựa theo tiêu chuẩn BS-5839-1
Theo BS5839-1 liệt kê ra 8 tiêu chí trong thiết kế hệ thống báo cháy, tùy theo yêu cầu
<< 1 2 3 4 5 6

Tin tức